Вівторок, 23 квітня 2019 15:16

30 назв рідкісних видань з фондів бібліотеки Культурного осередку АУОЕ .

Написано перес.служба АУОЕ

До  вашої  уваги –  30 назв рідкісних  видань  з фондів бібліотеки  Культурного  осередку  АУОЕ .

1.Енциклопе́дія суча́сної Украї́ни (ЕСУ) — багатотомне енциклопедичне вида́ння (алфавітна енциклопедія) про Україну в усіх вимірах від початку XX століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. Специфіка ЕСУ полягає в тому, що в ній переважає сучасний матеріал, особлива увага приділяється явищам, процесам, поняттям, що характеризують добу державної незалежності України.

 

2.Національний  атлас  України .К.Картографія, 2007

Вперше створений в історії держави картографічний атлас енциклопедичного рівня — розроблений силами вчених та фахівців установ Національної академії наук України, Академії аграрних наук та ін. провідних вищих навчальних закладів держави, окремих міністерств, державних та громадських організацій. До розробки авторських матеріалів Атласу було залучено понад 300 науковців, з якими працювали 17 наукових консультантів. Тематичну та інформаційну експертизу робіт здійснювали 67 експертів, а рецензування матеріалів тематичних блоків — 27 високопрофесійних учених із різних наукових установ України[3].

Атлас є однотомним виданням, вміщує на 440 сторінках форматом 35,2 х 47 см 875 карт різних масштабів, майже 100 сторінок тексту, багато графіків та ілюстрацій. Додатково до цього основного тому додається книга з текстами та легендами карт англійською й російською мовами. Атлас має електронну версію, виготовлену ТОВ "Інтелектуальні системи «Гео».

 

3. Воєнне мистецтво Давньої Русі ..Котляр М. Ф.

Написана у формі нарисів живою популярною мовою, книжка відомого фахівця з історії Київської Русі Котляра Миколи Федоровича охоплює широке коло тем військової справи і воєнного мистецтва XII-XIII ст., більшість яких не знайшли достатнього відображення в науковій літературі: склад і комплектування війська, стратегія і тактика, князі-полководці й воєводи, найманці, союзники і противники, бойові й похідні порядки давньоруського війська тощо. Розглянуто також стратегію оборони державних рубежів, фортифікації міст і замків, облогові й захисні знаряддя. 
Розрахована на істориків і археологів, а також на студентів і всіх тих, хто цікавиться воєнною історією східних слов'ян.

 

 

 

 1. «Міфи та легенди давньої України»Тернопіль, Богдан, 2008.

 захоплююча літературно-художня розповідь про дивовижний світ наших далеких пращурів, їхню високу духовність і єдність із Природою, рідною Землею. Пером і пензлем автор малює яскраві міфічні образи, які, незважаючи на усілякі перешкоди, пережили віки і дожили до наших днів. Це — Сварог, Перун, Дажбог, Лада, Купало, Коляда, Берегиня та інші, а ще — величезна кількість демонологічних персонажів.Пропонована книга — то набуток багаторічної праці, який пропонується усім, хто цікавиться українським народознавством, з вірою і надією, що його належно поцінують як широкий загал читачів, так і мистецтвознавці.

 

5. Слово  о  полку  Ігоревім . Київ. Радянська школа. 1986р. 310с.

У віках безсмертне «Слово…» завжди привертало і привертаю увагу багатьох письменників-перекладачів. До книги включено найкращі дореволюційні та сучасні переклади «Слова..» на українську російську мови. Состояние – очень хорошее, затертые штампы библиотеки

 1. Видавництво "Світло й Тінь" Українська ікона XIV-XVIIIст. - Львів: СйТ, 1999. - 96 с.

Українська ікона - феноменальний витвір національного генія. В альбомі подано найбільш характерні зразки іконописного малярства XIV-XVIII ст., які репрезентують цей феномен національної художньої культури українського народу, силу і мудрість його традицій.
Ця книга - неодмінна складова бібліотеки поціновувача української культури, образотворчого мистецтва та іконопису зокрема; викладачів, студентів та учнів мистецьких шкіл.

 

7. ІСТОРІЯ РУСІВ. Переклад І.Драча. К.: Веселка, 2001

   За майже двохсотлітній період свого існування «Історія Русів» була опублікована двічі: один раз малим тиражем російською мовою в 1846 році в Москві, вдруге — 1956 року в Нью-Йорку. 
Свого часу вона таємно поширювалася в списках, за неї платили несосвітенні гроші, всі, хто її прочитав, зазнали її чару. «Історією Русів» користувався Тарас Шевченко при написанні багатьох своїх патріотичних творів, а також Пушкін («Полтава»), Гоголь («Тарас Бульба») та багато-багато інших письменників, істориків, політичних діячів. 
«Історія Русів» — це твір історичний і політичний, суворо реалістичний і легендарний, романтичний; це — дзвін на сполох, заклик українцям до єднання, визволення, це — історично справедливий погляд на наше минуле.

 

 

 1. Валерій Войтович . Українська  міфологія . К.: Либідь, 2002

Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань та повір'їв. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та грунтовною бібліографією.

 

 

 

9. Грюнвальдська битва-битва народів.Балтія – Друк, 2010

      Автори: А. Бумблаускас, І. Марзалюк , Б. Черкас

Це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позничилися на долі нашої спільної на ті часи держави.У книзі представлені замки і храми Тевтонського ордену, Королівства Польського і Великого князівства Литовського, до складу якого, крім Литви, входили у ХVст. землі сучасної України і Білорусії

 

 

10. Мистецтво давньої України. Федір Уманцев. К.: Либідь, 2002

 

У книзі розглядаються закономірності розвитку українського мистецтва в період від XIII ст. до середини XVIII ст. Характеризуються такі його види, як архітектура, скульптура, настінний розпис, іконопис, портретний живопис, графіка, народна картина. Висвітлюються процеси формування національних традицій і становлення стилю українського (козацького) бароко.
Для мистецтвознавців, а також широкого кола читачів, які цікавляться українським мистецтвом.

 
 
 1. 11. Літопис Самійла Величка— наймонументальніший твір української історико-мемуарної прозиXVIIXVIII ст., який разом з Літописом СамовидцяЛітописом Григорія Грабянки й «Історією Русів» творить комплекс козацької історіографії.
 2. Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава... Видавництво: К.: Наукова думка, 1991

Книга — перша синтетична праця видатного українського вченого, написана ще на студентській лаві. У ній на широкому джерельному матеріалі висвітлюється політична історія Київської землі, її економіка, культура та релігія.  Для істориків, археологів, етнографів, всіх, хто цікавться історичним минулим нашої Вітчизни.

 1. 13. Видатні постаті в історії України ХХ ст..: Короткі біографічні нариси.:– К.: Вища школа,2011.-391 с.

Автори збірника намагалися охопити різні сфери людської діяльності, обираючи героями своїх нарисів видатних діячів національно-визвольного руху, представників творчої інтелігенції, духовенства, військових, освітян, учених, лікарів, котрі різнилися своїми культурними, ідейними, релігійними уподобаннями, по-різному ставилися до тогочасної влади. Принциповим для фахівців було одне - кожна постать видатна, неординарна, патріот України.
  Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси : довід. вид. / В. І. Гусєв (кер. кол. авт.), О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та ін. - К. : Вища школа, 2011. - 391 с. : іл.

 

 1. Дашкевич, Ярослав Романович. Постаті = Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів: Піраміда,2007. – 807

Книга містить статті, розвідки та есе видатного вченого в галузі гуманітарних наук (передовсім української історії, філології й сходознавства) професора Ярослава Дашкевича. У збірнику представлені історіографічні студії автора про 58 знакових постатей минулого України - від доби середньовіччя до наших днів. Дослідження охоплюють як історичних осіб (король Данило Романович, Ґійом Левассер де Боплан, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Вільгельм Габсбурґ, Євген Коновалець, Роман Шухевич та ін.), так і визначних українських та зарубіжних інтелектуалів (Михайло Грушевський, В’ячеслав Липинський, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Андрей Шептицький, Дмитро Донцов, Іван Крип’якевич, Омелян Пріцак, Даніель Бовуа та ін.). Протягом 1949-2006 pp. ці праці автора публікувалися в різних періодичних виданнях, матеріалах конференцій і монографіях в Україні, а також у Вірменії й Польщі українською та, почасти, російською мовами. 14 праць друкуються вперше.

 1. Іван Хома. Січові Стрільці: Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. "Книгу присвячено військовому формуванню Січових Стрільців, яке було створене і діяло у складі українських армій за Центральної Ради, Гетьманату та Директорії в 1917-1919 pp. На основі багатого історіографічного і джерельного матеріалу висвітлено створення, організацію командної вертикалі, структуру та всі реорганізаційні процеси. Приділено увагу військово-політичним подіям, які безпосередньо та опосередковано відбувалися за участі стрілецтва і були з ним пов’язані. Розглянуто участь стрільців у боротьбі проти збройної агресії більшовицької Росії, а також у протистоянні з російською білогвардійською армією генерала А.Денікіна.

16. Олена Боряк."Україна: етнокультурна мозаїка".К.: Либідь, 2006.

Україна: етнокультурна мозаїка. Традиційне буття пересічного українця ХІХ- першої половини ХХ ст., йдеться про свята і будні, звичаї та обряди, повір'я і символіку та багато що інше. Разом зі свідченнями очевидців, узагальненнями дослідників та маловідомим ілюстративним матеріалом із архівів та малярських майстерень усе це складає своєрідну мозаїчну панораму народного світосприйняття.

Для всіх, хто цікавиться українською минувшиною.

 

 1. Українські легенди. К.: Київська русь , 2011

Як виникла Київська Русь? Хто заснував Київ? Чи справді Золоті Ворота були золоьтми? Зібрані в цій книзі легенди охоплюють розмаїття сюжетів - від цікавих, поетичних історій виникнення назв міст і сіл, гір і річок до чарівних історій про велетнів і богатирів давньоминулих часів та про відважних лицарів Запоріжжя. Присвячені небуденним подіям і непересіним героям, народні легенди повертають до життя такі видатні постаті, як Іван Сірко, Богдан Хмельницький, Олекса Довбуш та ін. Як дзеркало уяви наших предків, легенди несуть у собі справжню художню цінність, несподівано поєднуючи фантастичне і дивовижне з повсякденним. Цей уникальний збірник дозволить читачеві подивитися на відомі історичні події через чарівну призму фантазії та народного гумору. 

 

18. «Україна в словах» Мовоукраїнознавчий  словник. К,: Просвіта, 2004.

Навчальний посібник «Україна в словах» містить назви, пов’язані з традиційною матеріальною і духовною культурою українців. Вони дібрані з підручників, посібників, художньої літератури, усної народної творчості, публіцистики, науково-популярних праць. Матеріал розміщено за 12 тематичними групами. У словникових статтях подаються заголовні іменники, їх граматична характеристика, прямі та переносні, символічні значення, приклади використання в контекстах, українознавчі відомості, типові означення, порівняння, фразеологізми, загадки, прислів’я, приказки, народні прикмети.

 

 

 

 

 1. А українською кажуть так. В.І.Островський, Г.Ф.Островська

Відомий мовознавець Святослав Караванський сказав про цю працю «Мовні скарби!». Професор І.П.Ющук висловився докладніше: «Це справді надзвичайно глибока, цінна й корисна праця. Стільки матеріалу в ній охоплено, стільки тонких і доречних спостережень!»

 

20.  Мирослав  Зайко. Український лексикон: Тернопіль, 2013.

 Естетичні, мистецькі, лінґвістичні таблиці спізвучних слів різного значення і змісту, усіх частин мови, різних відмінків і дієвідмін у всіх особах, різних форм і акцентів.

 1. Володимир Пилат .Бойовий  гопак . Вимоги  на  рівень майстерності . Львів, СПОЛОМ , 2008.

Шлях Воїна у Бойовому Гопаку починається з "Новика" і передбачає сім рівнів зростання майстерності: "Жовтяк", "Сокіл" та "Яструб" - учнівські, що відповідають III, II та І спортивним розрядам, "Джура" - перехідний рівень (від учня до майстра), відповідає спортивній кваліфікації К.М.С., та три мистецькі рівні - "Козак", "Характерник" і "Волхв".

 1. Пісенна Шевченкіана. Чернівці, Букрек, 2013

Відомо, що на поезії з «Кобзаря» Тараса Шевченка створено понад 250 творів різних музичних форм, авторами яких є понад 120 композиторів. Українські композитори почали перекладати на музику тексти Тараса Шевченка ще за його життя. Одним із перших був Степан Данилович Паливода-Карпенко, який створив оперу «Катерина»(1858). Пізніше Аркас Микола Миколайович (старший) створив однойменну оперу «Катерина», яка стала більш відомою. Микола Лисенко створив 92 твори на поезії Тараса Шевченка. Сучасні митці переспівують Шевченка і популяризують його твори серед школярів та молоді. Пропонуємо до  вашої уваги кілька пісень на слова Великого Кобзаря у виконанні відомих українських 

 1. #madeinukraine Всеукраїнський рух #madeinukraine в 2013 розпочався з публічного експерименту «У пошуках Made in Ukraine» – як прожити рік, користуючись тільки товарами українського виробництва. Експеримент був задуманий журналісткою Юлією Савостіною ще в 2011 році. Ці п’ять років ми робимо те, що любимо більше за все – розвиваємо та підтримуємо

вітчизняних виробників товарів та послуг.

 

 1. Stanislav Suknenko / To HOLLIWOOD from UKRAINE .SAMIT – BOOK, 2018

В рамках ОМКФ киновед Станислав Сукненко презентовал свою книгу об украинцах, которые стали знаменитыми за рубежом. В книге собрана информация о 100 суперстар, которые на самом деле родом из Украины. Книга издана на английском языке и уже совсем скоро поступит в продажу в нашей стране и за границей. Станислав поделился, как проходил процесс работы над книгой, и рассказал о планах на будущий тираж.

 1. 25. Sergei Udovik UKRAINE 100 Top Sights

Информативная и чудесно иллюстрированная книга рассказывает о 100 лучших уголках Украины. Города, замки, монастыри, парки, заповедники, памятники архитектуры и истории – множество удивительных мест, свидетельствующих о насыщенной истории Украины и показывающих все ее разнообразие. Все они сгруппированы по областям, у каждой области – свой цвет, указано расположение места на карте страны и способ проезда по автодорогам. Книга откроет для вас красоты Украины и обязательно подтолкнет к путешествиям. Содержит 326 фотографий.

 1. 26. Євген Шевченко Українська народна  тканина .К,: Артанія ,1999.

 [словник української народної термінології] / Євген Шевченко

 

27.  Пісенний вінок: К.: Криниця,  2009

Українські народні пісні з нотами. Це унікальне подарункове видання українських народних пісень його упорядник Андрій Якович Михалко присвячує не лише своїм дітям і внукам, всій родині і численному роду Михалків, а всьому народові України, що створює і береже свій пісенний скарб, — усім, кого Любов'ю, Красою. Правдою, віками єднала і єднає незнищенна і непереможна українська народна пісня.

 1. "Трьомсин богатир : українські народні казки Нижньої Наддніпрянщини", Дніпро, Січ, 2011

Я думаю, диво казки в тому, що вона не дозволяє людині, дорослішаючи, втратити віру в себе та в перемогу насправді важливих речей — любові, дружби, віри. Казка зберігає у людині людське — прагнення до дива та справедливості!

Мені хочеться вірити, що чудові українські казки, з величезною любов’ю та знанням справи зібрані та впорядковані в цій збірочці фольклористами кількох поколінь, не лише зацікавлять і розважать тебе, а й розбудять у твоїй душі ті древні таємні сили, що лишили тобі в спадок прадіди! І ця казкова сила дасть тобі змогу не змарнувати своє життя, а зробити його ще однією казкою нашого народу! 

 1. Siilid ja  pingviinid. Eesti  lasteluuletused.  Їжаки  і  пінгвіни. Естонські  дитячі  вірші. Переклад каті  Новак. Художник Катрін Каев.

30.Національний заповідник «Софія Київська»К.: Балтія – Друк , 2011

У книзі представлені основні пам'ятки Національного заповідника "Софія Київська". Найновіші дослідження і багатий ілюстративний матеріал допоможе читачеві зазирнути в історію та уявити перед собою Софійський собор XI ст., Золоті Ворота XI ст., Кирилівську церкву XII ст., Андріївську церкву XVIII ст., Судацьку фортецю VI – XIV ст. Книга розрахована на істориків, мистецтвознавців і всіх тих, хто цікавиться історією та пам'ятками української землі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитало 856 разів